L’ombra della luce

Audio

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LkXZhpmgIyg&w=300&h=219]

Video dal concerto di Casatenovo 2014

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j7KnywviNhg&w=300&h=219]